Potrzeby energetyczne człowieka

(czyli : licho wie, o co chodziło na tych ćwiczeniach i co trzeba z nich umieć)

 

Przepływ energii : pochodzi z konsumpcji (C), jest następnie zużywana na wydalanie (FU) i asymilację (A). Energię zużytą na asymilację możemy podzielić na wykorzystana na respirację (R) i produkcję wtórną.

Wydajność asymilacji A/C

Asymilacja pokarmu roślinnego 30-70%

Asymilacja pokarmu zwierzęcego <96%

 

Respiracja :

-          PPM  60-75% (ang. BMR’) podstawowa przemiana materii to jest najniższy poziom energii niezbędny dla podtrzymywania podstawowych funkcji życiowych. Uzależniony od płci, wieku.

-          ponadpodstawowa przemiana materii 15-30% , np. bieg)

-          termogeneza poposiłkowa 10%

 

W odróżnieniu od innych organizmów człowiek potrzebuje energii do pozyskiwania pokarmu. Na :

-          produkcję (wykorzystanie zewnętrznych źródeł energii)

-          przetwórstwo

-          transport

-          magazynowanie

Udział pozakonsumpcyjnych kosztów energii stale wzrasta

Wykorzystanie zewnętrznych źródeł energii pozwoliło na lepsze wykorzystanie energii.

 

Sposób pozyskiwania pokarmu

Źródło energii

okres

Zużycie energii na osobę

Liczba ludzi

Łowiectwo / zbieractwo

Własna energia

1 mln lat p.n.e.

8 MJ

< 1 mln

Łowiectwo / zbieractwo

Ogień

100 tyś lat p.n.e.

17 MJ

< 1 mln

Wczesne rolnictwo

Zwierzęta pociągowe

5 tyś lat p.n.e.

50 MJ

? 50 mln

Rolnictwo tradycyjne

Energia naturalna

1,3 n.e.

109 MJ

600 mln

Rolnictwo przemysłowe

Paliwa kopalne

2 tyś. N.e.

960 MJ

60 000 mln

 

Liczebność ludzka charakteryzuje się obecnie wykładniczym wzrostem (dzięki m.in. osiągnięciom medycyny),ale nieograniczone wzrost nie może trwać wiecznie – w końcu dojdzie do wyczerpania zasobów środowiska.

Powierzchnia Ziemi 510 000  000 km2

Powierzchnia oceanów 361 000 000 km2

Powierzchnia lądów 149 000 000 km2

Przy czym 70 % nie nadaje się do celów rolniczych), 20 % może być wykorzystywane najwyżej jako pastwiska, a tylko 10% nadaje się pod uprawę roślin.

Na każdego mieszkańca ziemi przypada 0,23 ha. (wg. stanu na 16.IV.05 ). Aby zadowolić potrzeby życiowe (w pełni ) 1 mieszkańca kraju wysoko rozwiniętego potrzeba 0,5 – 0,7 ha ziemi.

Wniosek : ktoś musi być niedożywiony!